Politique de confidentialité

Privacybeleid

 1. De verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de eenmanszaak Tiny By Me gelegen te Genk, August Collonstraat 30. Het telefoonnummer van Tiny By Me is +32488 413577 en het emailadres is tinybyme@gmail.com

2. Welke gegevens worden verwerkt?

Tiny By Me verzamelt jouw gegevens wanneer jij je inschrijft op onze nieuwsbrief, een account aanmaakt en/of bij bestellingen gemaakt op onze webshop.  We kunnen onder meer de volgend genoemde persoonsgegevens verzamelen indien en voor zover die gegevens nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor we de gegevens hebben verzameld.

Het gaat om gegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, enz.) die je ons vrijwillig meedeelt via een inschrijvingsformulier en/of bij het aanmaken van een account. Het gebruik van de website wordt ook geanalyseerd. Tot slot kan Tiny By Me gegevens verwerken, die met jouw toestemming werden doorgegeven door derden, en die hoofdzakelijk over je persoonlijk profiel en je consumentengedrag gaan.

3. Op welke basis en met welke bedoeling verwerkt Tiny By Me mijn gegevens?

Tiny By Me verzamelt en gebruikt jouw persoonsgegevens uitsluitend wanneer je daar expliciet toestemming voor gegeven hebt. Tiny By Me vraagt je in de meeste gevallen uitdrukkelijk om jouw toestemming, maar het is ook mogelijk dat jouw toestemming wordt afgeleid van je gedrag of instemmende handelingen (bijvoorbeeld wanneer je vrijwillig een vragenlijst/contactformulier invult). 

Wij gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld voor het versturen van een factuur, jouw bestelling te verwerken en het te laten bezorgen op de juiste plaats. Ook gebruiken wij je gegevens om een informatieverzoek te kunnen verwerken en met je te communiceren.

We doen graag aanbiedingen voor onze producten en diensten aan onze klanten. Dit doen we per telefoon, e-mail of post, tenzij je hier bezwaar tegen maakt.

Op basis van jouw persoonlijk profiel en/of uw aankoopverleden op onze webshop kunnen we jouw gegevens gebruiken voor het uitvoeren van analyses met als doel onze website en jouw shopervaring te verbeteren.

4. Met wie worden mijn gegevens gedeeld?

Tiny By Me deelt je gegevens met niemand anders buiten de medewerkers van Tiny By Me en dit enkel om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Derden krijgen enkel toegang tot jouw persoonsgegevens indien we er zeker van zijn dat die derde jouw persoonsgegevens gebruikt voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor we de gegevens hebben verkregen, en alleen in overeenstemming met onze privacyverklaring. Verder gelden er altijd de op grond van de wet vereiste geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens zomaar bekend worden bij andere partijen.

In sommige gevallen moeten we op grond van een wettelijke verplichting ook gegevens verstrekken aan derden. Daarbij kijken we altijd hoe we jouw recht op privacy zoveel mogelijk kunnen respecteren.

 5. Hoelang bewaren we jouw persoonlijke gegevens

We bewaren gegevens niet langer dan dat nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per gebruik verschillen.

6. Jouw rechten met betrekking tot het gebruik van jouw persoonsgegevens

Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Je kunt op elk moment opvragen welke persoonsgegevens er van jou zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.

Na een verzoek via ons contactformulier of door middel van een email te sturen naar tinybyme@gmail.com, krijg je binnen de 30 dagen na je aanvraag een lijst per categorie een overzicht van de dienstverleners/derden die jouw gegevens onder zich hebben.

Je hebt het recht je persoonsgegevens te laten aanpassen (bij onjuiste persoonsgegevens) of de verwerking ervan te beperken (bijvoorbeeld: je wilt niet meer telefonisch worden gecontacteerd)

Je hebt het recht een volledige verwijdering van al jouw persoonsgegevens door te laten voeren uit onze systemen.

Je hebt het recht om jouw persoonsgevens over te laten dragen door ons aan een andere partij.

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens in opdracht van Tiny By Me. Bij bezwaar zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar.

Je hebt het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen.

7. Overzicht diensverleners/derden

Shopify - Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is ontwikkeld door Shopify. Zij hebben toegang tot uw persoonsgegevens dit enkel om ons (technische) ondersteuning te bieden. Shopify zal nooit jouw gegevens voor een ander doel gebruiken. Net als ons neemt Shopify passende maatregelen ter bescherming van jouw persoonlijke gegevens (wachtwoordbeleid, SSL- encryptie) 

Gmail/Mailchimp - Email en mailinglijsten

Ons standaard emailverkeer rust op de diensten van Gmail en Mailchimp. Ook zij dienen net als ons en andere derden, passende beveiligingsmaatregelen te nemen ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Bij de inschrijving voor onze nieuwsbrief wordt er dus gebruik gemaakt van beiden platformen. Je kunt je makkelijk en snel uitschrijven op de nieuwsbrief. (unsubscribe onderaan de mail)

Shopify Payments

Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Shopify Payments. Shopify Payments verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. On je persoonsgegevens te beschermen neemt Shopify Payments passende technische en organisatorische maatregelen. Shopify Payments behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Shopify Payments dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Shopify Payments bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Bpost

Wij maken gebruik van de diensten van Bpost voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met Bpost delen. Bpost gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. 

8. Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.